Co nabízím:

1. projektové práce

 • Vypracování projektů staveb v oblasti pozemních staveb. Jedná se zejména o stavby rodinných domů, garáží, rekreačních objektů, bytových domů, občanských staveb i jednoduchých průmyslových staveb.
 • Součástí stavby jsou rovněž přípojky inženýrských sítí a komunikace – zajistím pro Vás také projekty těchto objektů.
 • Kromě projektů novostaveb Vám vypracuji rovněž projekt na rekonstrukci, úpravu dispozice, přístavbu, nástavbu i zateplení objektů.
 • Dokumentace stávajícího stavu (pasport stavby), v případech zejména starších staveb, u kterých se původní projekt nedochoval, a která je nutná např.pro projekt zateplení, popř.rekonstrukce stavby.
 • Zajistím formou externí spolupráce s kolegy projekty profesí – statiky, zdravotechniky, vytápění, elektroinstalace, plynoinstalace, vzduchotechniky, požární ochrany, dopravních staveb, rozpočtů.
 • V případě zájmu investora zapojím do práce na projektu i architekty.
 • Zajistím pro Vás vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) - dle zákona č.318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č.177/2006 Sb.). Od 1.1.2013 je povinností majitelů nemovitostí vybavit tyto v případě prodeje průkazem energetické náročnosti.
ROUBENKA POHLED 1
ILUSTRATIVNÍ FOTO

2. Inženýrská činnost

 • Zajistím Vám v rámci tzv.inženýrské činnosti zajištění všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, a rovněž příslušných rozhodnutí pro možnost zahájení stavby i její užívání, tj. územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby, kolaudační souhlas.
 • Nabízím spolupráci při realizaci stavby - výkon technického dozoru či autorského dozoru
ŘEZ
PŮDORYS

3. Poradenská činnost

ROUBENKA POHLED 2
 • Poradím Vám s výběrem pozemku, při rozhodování o koupi nemovitosti, při provádění stavebních úprav a údržby Vaší stavby.
 • Pomohu Vám při zajištění geodetických a průzkumných prací (vytýčení hranic parcely, výškopis a polohopis staveniště, geologický a hydrogeologický průzkum, měření radonu v podloží)